Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczają się tzw. ryczałtowcy oraz osoby czerpiące zysk z najmu?

Jeśli należycie do grupy przedsiębiorców, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w minionym roku czerpaliście zyski z najmu, termin składania zeznań podatkowych upływa już 31 stycznia. Wy również możecie oddać 1% na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT-28. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie Waszego 1% na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Jak to zrobić? W punkcie M, poz. 134 wpisujemy nr KRS, a w poz. 135 kwotę 1% sumy z poz. 114.
KRS Fundacji Hospicyjnej: 0000 201 002
Za każdą, nawet najdrobniejszą sumę, dziękujemy z całego serca!

Czy OPP wie, od kogo otrzymuje 1%?

Aby organizacja dowiedziała się, kto przekazał jej 1% podatku, należy w części K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w pkt. 140 deklaracji PIT zaznaczyć zgodę na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego. W pkt. 141 można wpisać swoje dane, np. telefon, adres e-mail, ułatwiające kontakt z podatnikiem. Jedynie na podstawie wyrażonej zgody dane podatnika wynikające ze złożonej deklaracji zostaną przekazane organizacji wskazanej w poz. 137, gdzie został wpisany nr KRS.

Jak wykorzystujemy 1%?

Dzięki 1% przekazanemu przez podatników Fundacja Hospicyjna wspiera ogólnopolski ruch hospicyjny oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Wspomagamy materialnie i merytorycznie polskie hospicja, rozwijamy centra wolontariatu hospicyjnego, opiekujemy się osieroconymi dziećmi i rodzinami w żałobie oraz prowadzimy edukację społeczną na temat hospicjów, końca życia, straty, żałoby i osierocenia (m.in. od 9 lat organizujemy ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną "Hospicjum to też Życie"). Więcej na temat, jak pomagamy dzięki 1%, znajdziesz w zakładce: Co robimy z 1%?

Mam pytanie dotyczące działalności Fundacji Hospicyjnej

Odpowiedzi poszukaj na naszej stronie lub zadzwoń pod numer naszej infolinii: 58 345 90 60.

Mam specjalistyczne pytanie dotyczące rozliczenia podatkowego

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące podatków.

Czy moja firma może przekazać 1% swojego podatku Fundacji Hospicyjnej?

Nie. Przywilej ten otrzymały jedynie osoby fizyczne, a nie posiadają go osoby prawne.

Czy mogę się rozliczyć z podatku on-line?

Tak. Potrzebne formularze i informacje na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Jaki jest związek Fundacji Hospicyjnej z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku?

Fundacja Hospicyjna została założona w 2004 roku przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów i ówczesnego dyrektora Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ks. Piotra Krakowiaka SAC. Od lipca 2016 roku te dwie organizacje współpracują pod jednym szyldem. Fundacja prowadzi tę placówkę, ale też korzysta z jej doświadczeń, organizując szkolenia i kampanie społeczne dla ośrodków paliatywno-hospicyjnych z całego kraju. Od początku istnienia Fundacji Hospicyjnej gdańskie Hospicjum jest jej głównym beneficjentem w regionie. Wszystkie pieniądze przekazane Fundacji przez podatników z woj. pomorskiego zostaną przeznaczone na działalność, związana z prowadzeniem hospicjum, natomiast pieniądze od podatników z innych miejscowości sfinansują ogólnopolską działalność Fundacji Hospicyjnej.

Czy Fundacja Hospicyjna prowadzi subkonta dla osób przebywających pod opieką hospicjów?

Tak. Są to przede wszystkim podopieczni Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza oraz Akademii Walki z Rakiem.

Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości;
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Tak. Z możliwości przekazania swojego 1% podatku mogą też skorzystać emeryci i renciści. Nie każdy o tym wie, dlatego prosimy, przekaż tę informację Twoim znajomym, którzy otrzymują od państwa świadczenia emerytalne lub rentę i co roku oddają w całości podatek fiskusowi. Mogą sami zdecydować o tym, co stanie się z 1% ich podatku. Mogą pomóc komuś, kto jest nieuleczalnie chory i dzięki darowi ich serca będzie mniej cierpiał. Jeżeli emeryt lub rencista nie ma innych dochodów poza emeryturą lub rentą, dostaje rozliczenie od ZUS lub KRUS. By przekazać 1% podatku, musi wypełnić formularz PIT-37 w taki sam sposób jak inni podatnicy, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego. Jak to zrobić?

 • należy poczekać aż ZUS prześle PIT 40A
 • do 02.05.2017 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Wykazuje się w nim dochody z renty lub emerytury (na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A)
 • w części J, deklaracji PIT 37 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:
  • poz. 137 Numer KRS: 0000201002
  • poz. 138 Wnioskowana kwota: Należy wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (1% kwoty wykazanej w poz. 126 podatek należny)

Już wypełniłem PIT, ale nie wskazałem w nim żadnej organizacji pożytku publicznego. Czy mogę jeszcze coś zrobić?

Tak. Możesz jeszcze złożyć korektę zeznania podatkowego, a w niej wypełnić rubryki dotyczące przekazania 1% organizacji pożytku publicznego. Możesz też wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Nie mogę Wam przekazać 1% podatku. Jak w inny sposób mogę pomóc?

Możesz wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Czy przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego cokolwiek mnie kosztuje?

Nie. Pieniądze, które otrzyma wskazana organizacja pożytku publicznego, są potrącane z całej kwoty podatku, który i tak musisz zapłacić. Nie uszczupla więc ona Twoich zasobów.

Do kiedy mogę złożyć zeznanie podatkowe?

Do 30 kwietnia 2018 r. Jeśli złożysz zeznanie podatkowe po terminie, urząd skarbowy nie przekaże Twojego 1% na rzecz wybranej przez Ciebie OPP. Z drugiej strony, jeśli zeznanie złożyłeś w terminie, możesz przekazać 1% w korekcie zeznania podatkowego, nawet jeśli nie zrobiłeś tego w pierwszej wersji zeznania.

Jaki jest nr KRS Fundacji Hospicyjnej?

0000201002

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Przekaż 1%

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zamów kartkę!

Konkurs

Rocznik

Księgarnia